Супрастил – 2005 ЕООД

  • Home
  • /
  • blog
  • /
  • Саниране на сгради – как и защо е нужно?

Саниране на сгради – как и защо е нужно?

Всеки е чувал или чел за саниране на сгради, но част от хората, може би не знаят какво точно означава това, как се прави и защо е необходимо. Санирането представлява реконструиране, оздравяване, възстановяване и подобряване на сградата – не само на външния ѝ вид, но и на условията за живот вътре в нея.

Саниране на една сграда се извършва чрез смяна на старата дограма с енергоспестяваща такава, полагане на вътрешна и външна топлоизолация, ремонт или цялостна подмяна на покривната конструкция и керемидите, смяна на електрическата инсталация, ремонт или подмяна на ВиК инсталацията, ремонт и стабилизиране на частично или напълно разрушени части, възстановяване на повредена мазилка или цялостно полагане при липсваща такава и т.н. С две думи, санирането означава ремонт на сградата.

Ремонт, който ще подобри условията за живот вътре в нея, ремонт, който ще обнови фасадата ѝ и тя ще изглежда много по-добре, ремонт, чрез който ще бъде постигнато намаляване на сметките за енергия. Вярно е, че инвестицията за цялостно саниране на една сграда не е малка, но тя ще се възвърне през следващите 5 години. Това ще се случи чрез по-ниските сметки за отопление и климатизация. Ето защо, смея да твърдя, че по-високата първоначална инвестиция, не само си заслужава, но дори е препоръчителна.