Супрастил – 2005 ЕООД

Едроплощен кофраж

Какво е Едроплощен кофраж?
Едроплощен кофраж (ЕПК) е технология за строителство на сгради от монолитен стоманобетон, при която се използват едроразмерни вертикални (до 16 m²) и хоризонтални (до 24 m²) кофражни платна за многократна употреба. Индустриализиран метод на строителство, изискващ средства за вертикален транспорт. В зависимост от последователността на изпълнение на вертикалните и хоризонтални елементи на етажната конструкция се дели на технология за разделно (едроплощен кофраж) и едновременно (тунел кофраж) изграждане. Етажната конструкция в план се изпълнява на части (тактове), които са оптимизирани в технологичен проект.


Видео:

 

Слайдшоу:

 

001

001

002

002

003

003

004

004

005

005

006

006

007

007

008

008

009

009

010

010

011

011

012

012

013

013

014

014

015

015

016

016

017

017

018

018

019

019

020

020